Unikke kurser – hvorfor?

Koncentrat af teori og erfaring

Deltagerne får essensen af teorier kombineret med mange års erfaring i en sammenhængende, koncentreret form uden at være overfladisk.

Teori omsat til virkelighed

I gennemafprøvede cases bliver deltagerne ført gennem et sammenhængende udviklingsforløb, der eksempelvis på DB-design-kurset spænder fra analyse til implementering – mens det på SQL-kurset går fra fundamentale DDL-statements til de mest avancerede forespørgsler.

Tempo og engagement

Kurserne er tempofyldte og deltagerne er med garanti “godt slidte” efter de tre kurser. Kim Frederiksen er som underviser kendt for at kunne servere stoffet i en meget medrivende form. Kurserne afvikles efter en gennemafprøvet tidsplan.

Bredde og dybde

Både meget og mindre erfarne IT-medarbejdere har udbytte af kurserne, der er opbygget med henblik på at kunne differentiere undervisningen. Eksempelvis deltog på samme kursus en erfaren DBA´er og en kursist uden erfaring med relationelle databaser. Begge med stort udbytte.

Uafhængig af database-system

På DB-design og SQL-kurset fokuseres på relationsdatabaser generelt – dvs. at kurserne er relevante uanset om du bruger MS SQL-server, DB2, Oracle eller et andet relationelt DBMS. Fokus ligger her på design af relationelle databaser generelt – samt på ANSI/ISO SQL.

Et effektivt alternativ

Der findes ikke noget tilsvarende kursusalternativ på markedet. Hvis man ønsker et lignende udbytte, vil det kræve en kombination af flere kurser typisk fra flere leverandører og over mange flere kursusdage.

Relateret til den enkeltes virkelighed

Kurserne tager udgangspunkt i den enkelte deltagers virkelighed. I diskussioner tages udgangspunkt i kursisternes forretningsdomæner. Dette kan i sagens natur praktiseres i højere grad ved firma-afholdelser end ved de åbne afholdelser gennem PROSA.