Formål – SQL

SQLKursets formål er at give deltagerne et godt indblik i SQL (Structured Query Language) – dels gennem en systematisk gennemgang af sprogets syntaks og enkelte elementer konkretiseret gennem sammenhængende eksempler – dels gennem mange praktiske øvelser med interaktivt SQL mod en større MS Access-database i en sammenhængende case, hvor den enkelte kursist får “hands on”.

ANSI/ISO-SQL er kursets sigte – men forhold vedrørende specifikke databasesystemer (f.eks DB2, MS Access, Oracle, SQL-server…) kan inddrages i diskussioner afhængig af deltagerne.

Undervisningsformen vil være en kombination af teori-indlæg og mange praktiske øvelser i en gennemgående case. Kurset er koncentreret og tempofyldt og opbygget i blokke, der gradvist øger sværhedsgraden fra det mest fundamentale SQL til det mest avancerede.

Målgruppe

Alle der skal anvende SQL mod relationelle databaser. Primært rettet mod IT-professionelle der arbejder med systemudvikling.

Forudsætninger

Ingen specielle forudsætninger er krævet.

Det vil dog være en stor fordel først at deltage på kurset i DB Design, hvis begge kurser ønskes, da SQL-kurset bygger direkte videre på anvendelse af den database, som er designet på kurset i DB-design.