Indhold – SQL

DDL og sikkerhed

Data Definition Language (DDL) – den del af SQL som omfatter Create-, Alter-, Drop-statements til oprettelse og administration af database-objekter (tabeller, views, indexes..)
Endvidere berøres SQL-statements til håndtering af sikkerhed (Grant, Revoke).

DML

Vægten i kurset ligger på Data Manipulation Language (DML) – den del af SQL, som omfatter Select-, Insert-, Update-, Delete-statements.

Nogle af de emner som gennemgås: tabel-prefixes og alias, matematiske og logiske operatorer, wildcard-søgning, formatering, sortering, sub-selects, aggregeringsfunktioner, exists, group by–having, unions, inner- og outer-joins…

Kurset vil endvidere indeholde afsluttende diskussion af relaterede emner som transaktionslogik/commit, ODBC, lagdelt systemarkitektur, performance og optimering, triggers og stored procedures….

Varighed

1 dag (7 timer)