Kursussammenhænge

Databasedesign-kurset og SQL-kurset kan med fordel tages i forlængelse af hinanden.

Kurserne bliver forbundet af en sammenhængende case, der bl.a giver indtryk af et sammenhængende udviklingsforløb fra analyse til implementering med efterfølgende anvendelse af SQL til forespørgsler.

Kurserne og materialet er opbygget på en måde, så de også fungerer optimalt afholdt som isolerede kurser.

Kurset UML Essentials er ikke direkte relateret til de to øvrige kurser – men har berøringsflader til både analyse- og design-delen af DB Design kurset, hvor sammenhængen til UML kort introduceres.

Kursusforløb