Indhold – Database Design

Analyse

Analyse af forretningsområdet er det altafgørende udgangspunkt for et stabilt database-design.

Informationsanalyse/logisk forretningsmodel/datamodel, objektorienteret analysemodel/domænemodel (UML)…

Design

Database-design for relationel database (RDBMS) med udgangspunkt i data/domæne model, designkriterier (fleksibilitet kontra performance…), access-analyse, normalisering/de-normalisering, fremmednøgler, operationelt design kontra datawarehouse design.

Implementering

Fysisk implementering af database-designet i relationel database (MS Access), indexes, reference integritet…

Varighed

1 dag (7 timer)