Formål – Database Design

DB DesignKursets formål er at give deltagerne et indblik i processen at lave et godt database design. Kurset vil sætte database design aktiviteten ind i en udviklingsmæssig logisk kontekst dels ved at inddrage den forudgående logiske dataanalyse – dels ved også at inddrage den efterfølgende database implementering.

Undervisningsformen vil være en kombination af teori-indlæg, små øvelser og en gennemgående case i et koncentreret og tempofyldt forløb.

Målgruppe

Alle der enten anvender eller designer relationelle databaser. Primært rettet mod IT-professionelle der arbejder med systemudvikling.

Forudsætninger

Ingen specielle forudsætninger er krævet.